Temuduga (Interview)

Temuduga merupakan satu proses penting dalam mencari pekerjaan atau memilih calon yang sesuai untuk sesuatu jawatan. Ia adalah satu cara untuk menilai kebolehan, kemahiran, dan sikap seseorang calon terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Temuduga melibatkan pertemuan antara calon dan pihak pengurusan atau penerimaan, di mana calon akan dinilai berdasarkan pemahaman mereka mengenai tugas-tugas yang akan dijalankan serta pengalaman yang dimiliki.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan pemahaman mengenai temuduga dengan merujuk kepada konsep 5W dan 1H.

  1. Siapa (Who) – Siapa yang terlibat dalam temuduga? Biasanya, temuduga dijalankan oleh pihak pengurusan atau pengambilan sumber manusia yang mewakili syarikat atau organisasi yang mencari pekerja. Calon yang menjalani temuduga adalah individu yang memohon pekerjaan tersebut.
  2. Apa (What) – Apa yang dibincangkan dalam temuduga? Dalam temuduga, soalan-soalan yang ditanya biasanya berhubung dengan kelayakan, pengalaman, dan kemahiran calon. Ini termasuk soalan mengenai pendidikan, pengalaman kerja, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana calon akan menangani situasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
  3. Bilakah (When) – Bilakah temuduga dijalankan? Temuduga diadakan semasa proses pengambilan pekerja, yang biasanya diatur oleh pihak pengurusan atau sumber manusia. Calon akan diberitahu mengenai tarikh dan masa temuduga, yang harus dihadiri tepat pada waktunya.
  4. Di mana (Where) – Di mana temuduga dijalankan? Temuduga biasanya diadakan di pejabat syarikat atau organisasi yang mencari pekerja. Namun, dalam era teknologi moden ini, temuduga juga boleh dijalankan secara maya melalui platform video seperti Skype atau Zoom.
  5. Mengapa (Why) – Mengapa temuduga diadakan? Tujuan utama temuduga adalah untuk menilai kesesuaian calon terhadap jawatan yang ditawarkan. Ia membantu pihak pengurusan memilih calon yang mempunyai kebolehan, kemahiran, dan sikap yang sesuai untuk menjalankan tugas yang diberikan.
  6. Bagaimana (How) – Bagaimana temuduga dijalankan? Temuduga biasanya dijalankan dalam bentuk sesi soal jawab di antara calon dan pihak pengurusan. Calon akan ditanya soalan berkaitan dengan kelayakan, pengalaman, dan kemahiran yang mereka miliki, dan perlu menjawab secara jujur dan tepat.

Kesimpulannya, temuduga adalah satu proses penting dalam mencari pekerjaan atau memilih calon yang sesuai untuk sesuatu jawatan. Pemahaman mengenai konsep 5W dan 1H dalam konteks temuduga dapat membantu calon mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan peluang mereka untuk berjaya dalam proses tersebut. Untuk mencapai kejayaan dalam temuduga, calon perlu memahami tujuan dan keperluan temuduga, serta bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan dengan yakin dan jujur.

Leave a Comment