Soalan Popular Interview Kerajaan SPA

  1. Sila perkenalkan diri anda

Sebagai calon, anda perlu menyediakan pengenalan diri yang ringkas dan padat. Perkenalkan nama, umur, asal dan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Fokus pada kelebihan dan kemahiran yang dapat memberi manfaat kepada kementerian atau agensi yang anda mohon.

  1. Nyatakan tugasan-tugasan jawatan yang anda mohon

Pastikan anda memahami tugas dan tanggungjawab jawatan yang dipohon. Kaji dan rujuk kepada iklan jawatan, deskripsi kerja atau laman web kementerian/agensi. Huraikan tanggungjawab dan bagaimana anda mampu menjalankan tugas tersebut berdasarkan kemahiran dan pengalaman yang ada.

  1. Anda memiliki ijazah, kenapa memohon jawatan diploma

Jelaskan sebab-sebab mengapa anda memohon jawatan diploma walaupun memiliki kelayakan ijazah. Anda boleh menyatakan faktor seperti minat terhadap bidang kerja tersebut, keinginan untuk memperoleh pengalaman dalam sektor awam, atau kesediaan untuk memulakan kerjaya dalam jawatan yang lebih rendah sebelum mencari peluang peningkatan.

  1. Anda sanggup berkhidmat di kawasan jauh dan pendalam seperti di Sabah dan Sarawak

Nyatakan kesediaan anda untuk berkhidmat di kawasan jauh dan pendalam. Berikan sebab yang meyakinkan, seperti keinginan untuk berbakti kepada negara, minat terhadap cabaran baru atau pengalaman bekerja di kawasan berbeza.

  1. Siapakah YDP Agong dan Perdana Menteri Malaysia

Sebagai calon kerajaan, anda perlu mengetahui siapa Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia semasa. Jawapan ini menunjukkan pengetahuan dan kesedaran anda tentang struktur pentadbiran negara.

  1. Apakah isu-isu hangat diperkatakan di Malaysia

Kaji dan fahami isu-isu semasa yang hangat diperkatakan di Malaysia. Isu-isu tersebut boleh berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, atau teknologi. Menyatakan pendapat anda tentang isu ini dengan bijak dan berhemah.

  1. Apakah dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan kementerian/jawatan

Anda perlu mengetahui dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan kementerian atau jawatan yang anda mohon. Rujuk kepada laman web kementerian atau agensi, dan kaji dasar-dasar yang diterapkan serta bagaimana ia memberi kesan kepada sektor yang berkaitan.

  1. Apakah visi/misi kementerian ini? (Kementerian jawatan yang dipohon)

Kenali visi dan misi kementerian yang anda mohon. Fokuskan bagaimana anda boleh menyumbang kepada pencapaian visi dan misi tersebut melalui pengalaman, kemahiran, dan nilai-nilai yang anda miliki.

  1. Kenapa kami perlu memilih anda untuk jawatan ini

Untuk menjawab soalan ini, nyatakan kelebihan dan kemahiran yang anda miliki yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Jelaskan bagaimana pengalaman, pendidikan, dan kemahiran anda menjadikan anda calon yang sesuai untuk jawatan tersebut. Tunjukkan minat dan semangat anda dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

  1. Mengapa anda memilih bekerja untuk kerajaan dan bukan swasta

Sebagai calon, anda perlu menyatakan sebab-sebab yang meyakinkan mengapa anda memilih bekerja dalam sektor kerajaan berbanding sektor swasta. Anda boleh menyatakan faktor seperti keinginan untuk berbakti kepada negara, keselamatan kerjaya, faedah yang ditawarkan oleh sektor awam, atau kesempatan untuk memberi sumbangan dalam pembangunan negara.

Dalam menjawab soalan-soalan ini, ingatlah untuk menekankan kelebihan dan kemahiran yang anda miliki, serta kesediaan anda untuk berbakti kepada negara. Pengetahuan dan pemahaman tentang sektor kerajaan, isu-isu semasa, dan kementerian yang dipohon akan membantu anda memberi jawapan yang lebih meyakinkan dan menunjukkan komitmen anda terhadap jawatan yang dipohon. Selain itu, pastikan anda menjawab soalan dengan penuh keyakinan, sopan santun, dan berhemah

Anda sedang membuat persedian untuk menghadiri interview kerajaan SPA? Panduan ini mungkin sesuai untuk anda.

Leave a Comment