Sebab Gagal Dalam Interview Kerajaan SPA

Gagal dalam interview sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah tiada persediaan, tiada sebarang pengalaman dan pendedahan berkenaan jawatan yang dipohon, komunikasi yang tidak lancar, penampilan tidak tepat, serta terlalu yakin atau overconfident. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan lima sebab utama ini dengan lebih terperinci.

 1. Tiada persediaan

Ketidaksiapan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam interview. Persediaan yang baik akan mencakupi langkah-langkah seperti mempelajari latar belakang syarikat, mengkaji tugas dan tanggungjawab jawatan yang dipohon, dan menyediakan contoh bagaimana pengalaman dan kemahiran sedia ada anda relevan dengan jawatan yang dipohon. Apabila calon tidak bersedia, ia boleh menimbulkan kesan negatif kepada penemuduga dan menunjukkan kurangnya minat terhadap jawatan tersebut.

 1. Tiada sebarang pengalaman dan pendedahan berkenaan jawatan yang dipohon

Kekurangan pengalaman dan pendedahan berkenaan jawatan yang dipohon juga boleh menjadi faktor kegagalan dalam interview. Penemuduga mungkin akan ragu-ragu untuk mengambil risiko melantik seseorang yang tidak mempunyai pengalaman yang relevan. Oleh itu, adalah penting bagi calon untuk menonjolkan sebarang pengalaman dan kemahiran yang boleh diaplikasikan kepada jawatan yang dipohon, serta kesungguhan untuk mempelajari dan membina kemahiran baru yang diperlukan.

 1. Komunikasi yang tidak lancar

Kemahiran komunikasi yang baik adalah penting dalam hampir setiap pekerjaan. Jika calon tidak mampu untuk menyampaikan idea atau menjawab soalan dengan jelas dan tepat, ini boleh menjadi faktor kegagalan dalam interview. Oleh itu, penting untuk mempraktikkan kemahiran komunikasi sebelum menghadiri interview, termasuklah berlatih menjawab soalan-soalan umum yang mungkin ditanyakan oleh penemuduga.

 1. Penampilan tidak tepat

Penampilan yang tidak sesuai dalam interview boleh mencipta kesan negatif kepada penemuduga dan mungkin menjadi faktor kegagalan. Penampilan yang profesional dan kemas akan menunjukkan bahawa calon menghargai peluang tersebut dan serius untuk mendapatkan jawatan yang dipohon. Oleh itu, sebelum menghadiri interview, pastikan anda mengetahui kod pakaian yang sesuai untuk syarikat dan jawatan tersebut, dan memilih pakaian yang sopan dan kemas.

 1. Terlalu yakin atau overconfident

Walaupun keyakinan adalah satu aspek yang penting dalam interview, terlalu yakin atau overconfident boleh memberi kesan negatif kepada penemuduga. Calon yang overconfident mungkin akan dianggap sebagai orang yang sukar bekerjasama atau tidak mahu menerima pandangan orang lain. Oleh itu, penting untuk menunjukkan keyakinan yang wajar dan menghormati penemuduga serta proses interview.

 1. Personaliti tidak sesuai untuk jawatan yang dipohon

Kadang-kadang, kegagalan dalam interview boleh disebabkan oleh ketidaksesuaian antara personaliti calon dan keperluan jawatan yang dipohon. Setiap jawatan memerlukan sifat-sifat tertentu yang dapat membantu seseorang untuk berjaya dalam peranan tersebut. Sebagai contoh, seorang pemasar mungkin perlu menjadi kreatif dan ekstrovert, manakala seorang akauntan mungkin perlu teliti dan berorientasikan butiran. Jika penemuduga merasakan bahawa personaliti calon tidak sesuai dengan jawatan yang dipohon, ini boleh menjadi faktor kegagalan dalam interview. Oleh itu, calon perlu menyelidiki sifat-sifat yang diperlukan untuk jawatan tersebut dan memastikan mereka menonjolkan aspek-aspek personaliti mereka yang relevan semasa interview.

 1. Tidak membawa dokumen yang lengkap

Kekurangan dokumen yang lengkap atau tidak membawa dokumen penting semasa interview boleh menjadi faktor kegagalan. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan resume, sijil-sijil pendidikan, sijil-sijil latihan, dan sebarang bukti pengalaman kerja yang relevan. Penemuduga mungkin menganggap calon yang tidak membawa dokumen yang lengkap sebagai tidak profesional atau tidak serius dalam permohonan mereka. Untuk mengelakkan situasi ini, pastikan anda menyemak senarai dokumen yang diperlukan sebelum interview dan membawa semua dokumen yang relevan dalam satu fail yang kemas dan tersusun.

Kesimpulannya, untuk mengelakkan kegagalan dalam interview, penting bagi calon untuk memastikan mereka bersedia dengan baik sebelum menghadiri sesi tersebut. Persediaan yang sempurna termasuklah mempelajari latar belakang syarikat, mengkaji jawatan yang dipohon, mengasah kemahiran komunikasi, memastikan penampilan yang tepat, dan mengekalkan keyakinan yang wajar sepanjang proses.

Dalam usaha untuk meningkatkan peluang kejayaan dalam interview, calon boleh mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

 1. Melakukan penyelidikan mendalam mengenai syarikat dan industri yang berkaitan, serta mencari tahu mengenai budaya kerja dan nilai-nilai organisasi.
 2. Mempelajari keperluan dan tanggungjawab jawatan yang dipohon dan menyediakan contoh bagaimana pengalaman dan kemahiran anda boleh membantu anda untuk menjalankan tugas tersebut dengan cemerlang.
 3. Mengasah kemahiran komunikasi, termasuklah berlatih menjawab soalan-soalan umum yang mungkin ditanyakan oleh penemuduga. Anda juga boleh meminta bantuan daripada rakan, keluarga, atau mentor untuk berlatih dan memberi maklum balas.
 4. Memilih pakaian yang sopan, kemas, dan profesional, serta memastikan penampilan keseluruhan anda mencerminkan imej yang positif dan komited.
 5. Mempertimbangkan cara-cara untuk menunjukkan keyakinan yang wajar, seperti dengan mengekalkan kontak mata, berbicara dengan jelas dan tegas, serta mendengar dengan teliti dan menghormati pandangan penemuduga.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, calon akan lebih siap untuk menghadapi cabaran yang mungkin timbul sepanjang proses interview dan meningkatkan peluang mereka untuk berjaya. Ingatlah bahawa kegagalan dalam interview adalah satu peluang pembelajaran, dan dengan mengenal pasti dan memperbaiki kelemahan, anda akan semakin dekat untuk mencapai kejayaan dalam mencari kerja yang diimpikan

Anda ingin mengelak daripada membuat kegagalan dalam interview kerajaan SPA? Dapatkan panduan interview dibawah.

Leave a Comment