Persediaan Temuduga

a laptop on a table

Persediaan Temuduga

Persedian & Kajian Latar Belakang

Persiapan dan kajian latar belakang adalah dua elemen penting dalam proses temuduga yang dapat meningkatkan peluang anda untuk berjaya. Mari kita lihat masing-masing:

1. Persediaan Temuduga:

Persediaan untuk temuduga melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh anda sebelum menghadiri temuduga untuk memastikan anda siap secara mental, emosi, dan fizikal. Ini termasuk:

a. Mengenali Syarikat: Memahami mision dan visi syarikat, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, dan budaya kerjanya.

b. Memahami Peranan: Mengetahui dengan jelas tanggungjawab dan kriteria peranan yang dipohon, dan bagaimana kemahiran dan pengalaman anda selari dengan keperluan tersebut.

c. Latihan Soalan: Berlatih menjawab soalan temuduga biasa dan memikirkan contoh-contoh dari pengalaman anda yang menunjukkan keberhasilan dan pemecahan masalah.

d. Penampilan Fizikal: Memastikan bahawa anda berpakaian dengan kemas dan profesional. Juga, membawa dokumen yang mungkin diperlukan seperti resume, sijil, dan rujukan.

e. Perjalanan dan Waktu: Merancang perjalanan anda ke tempat temuduga dengan memastikan anda tahu lokasinya dan berapa lama perjalanan yang diperlukan, supaya anda dapat sampai tepat pada waktunya.

2. Kajian Latar Belakang:

Kajian latar belakang adalah aspek khusus dari persediaan yang melibatkan penyelidikan mendalam mengenai syarikat dan peranan yang anda mohon. Ini termasuk:

a. Sejarah Syarikat: Mengetahui asal-usul syarikat, termasuk bagaimana ia bermula, pencapaian utama, dan perubahan penting dalam sejarahnya.

b. Produk dan Perkhidmatan: Memahami produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat, termasuk apa yang membezakannya dari pesaing.

c. Industri dan Pasaran: Mengetahui tentang industri yang syarikat beroperasi di dalamnya dan isu-isu semasa yang mungkin mempengaruhi syarikat atau industri secara keseluruhan.

d. Budaya dan Nilai: Menggali lebih dalam ke dalam budaya kerja syarikat, termasuk nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang anda pegang.

e. Berita Terkini: Mengetahui perkembangan terbaru yang melibatkan syarikat, seperti pelancaran produk baru, perubahan kepemimpinan, atau anugerah yang diterima.

Dengan melakukan persediaan yang baik dan kajian latar belakang yang menyeluruh, anda menunjukkan kepada majikan bahawa anda serius dan berkomitmen terhadap peranan yang anda mohon, dan ini dapat meningkatkan kredibiliti dan peluang anda untuk berjaya dalam temuduga.

Mempelajari Tentang Syarikat/Organisasi

Memahami syarikat atau organisasi adalah proses di mana calon yang mencari pekerjaan melakukan kajian mendalam tentang syarikat yang anda mohon untuk pekerjaan. Ini termasuk memahami visi dan misi syarikat, budaya kerja, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, sejarah syarikat, prestasi utama, dan perkembangan terkini.

Berikut adalah beberapa perkara yang calon perlu memahami tentang syarikat atau organisasi:

 1. Visi dan Misi: Visi dan misi syarikat memberikan gambaran tentang apa yang syarikat ingin capai dan bagaimana mereka merancang untuk mencapai tujuan tersebut. Ini juga sering merangkumi nilai dan prinsip yang syarikat pegang.
 2. Budaya Kerja: Budaya kerja merujuk kepada persekitaran kerja, nilai-nilai yang dianut, dan gaya pengurusan syarikat. Ini juga termasuk sikap syarikat terhadap keseimbangan kerja-hidup, pembangunan profesional, dan kepuasan pekerja.
 3. Produk dan Perkhidmatan: Calon harus memahami produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat, termasuk bagaimana produk atau perkhidmatan ini memenuhi keperluan atau memecahkan masalah pelanggan.
 4. Sejarah Syarikat: Ini termasuk bagaimana dan bila syarikat bermula, perkembangan utama dalam sejarahnya, dan pencapaian atau penghargaan penting.
 5. Perkembangan Terkini: Calon harus mengikuti berita dan maklumat terkini tentang syarikat, seperti pelancaran produk baru, perubahan dalam kepemimpinan, atau anugerah baru yang diterima.
 6. Prestasi dan Cabaran: Memahami prestasi utama syarikat dan cabaran yang mungkin dihadapi dapat membantu calon mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang keadaan syarikat dan bagaimana anda dapat memberikan sumbangan.

Dengan memahami syarikat atau organisasi, calon tidak hanya menunjukkan kesungguhan dan minat anda terhadap syarikat dan peranan yang anda mohon, tetapi juga memastikan bahawa anda dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan apa yang anda harapkan dan bagaimana syarikat atau organisasi tersebut dapat memenuhi harapan tersebut.

Deskripsi Kerja / Skop Kerja

Memahami deskripsi kerja adalah penting bagi anda yang mencari pekerjaan kerana ia memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan oleh majikan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipelajari oleh anda mengenai deskripsi kerja:

 1. Tanggungjawab Utama: Anda perlu memahami tanggungjawab dan tugas utama yang terkandung dalam peranan tersebut. Ini akan membantu anda menilai sama ada anda mempunyai keahlian dan minat yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut.
 2. Kemahiran dan Kelayakan yang Diperlukan: Deskripsi kerja sering menyenaraikan kemahiran teknikal atau lunak yang diperlukan. Anda harus menilai kemahiran yang anda miliki dan merancang cara untuk menonjolkan kemahiran tersebut semasa temuduga.
 3. Pendidikan dan Pengalaman: Deskripsi kerja biasanya akan menyatakan keperluan minimum pendidikan dan pengalaman kerja. Anda perlu memastikan bahawa anda memenuhi atau melebihi keperluan ini sebelum memohon.
 4. Sifat Kerja: Adakah kerja itu memerlukan bekerja dalam pasukan, atau lebih kepada kerja yang bersifat independen? Adakah ia memerlukan perjalanan atau kerja lebih masa? Memahami sifat kerja akan membantu anda menilai sama ada ia selaras dengan gaya kerja dan keutamaan anda.
 5. Prestasi yang Diharapkan: Terdapat deskripsi kerja yang menggariskan jangkaan prestasi, seperti mencapai objektif tertentu atau menjalankan projek dalam tempoh masa tertentu. Anda harus mempertimbangkan bagaimana anda boleh mencapai prestasi ini.
 6. Lokasi Kerja dan Waktu Bekerja: Memahami di mana lokasi kerja dan waktu bekerja adalah penting untuk merancang logistik dan menilai keserasian dengan kehidupan peribadi.
 7. Gaji dan Faedah: Walaupun tidak semua deskripsi kerja mengandungi maklumat tentang gaji dan faedah, jika ada, anda harus mempertimbangkan sama ada ia memenuhi keperluan kewangan anda..
 8. Peluang Pembangunan Kerjaya: Cari tahu jika deskripsi kerja menyebut tentang peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan dalam syarikat. Ini penting bagi anda yang mencari peluang jangka panjang.

Dengan memahami deskripsi kerja dengan mendalam untuk persediaan temuduga, anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk temuduga dan juga membuat keputusan yang lebih tepat tentang sama ada peranan tersebut adalah sesuai untuk anda.

Tahu Tentang Tren Industri Kerja

Anda yang mencari pekerjaan harus mengambil langkah proaktif. Untuk persediaan temuduga belajar tentang tren industri kerja yang anda mohon. Pastikan anda mengetahui perkembangan terkini dan bagaimana ini dapat mempengaruhi peranan yang anda minati. Berikut adalah beberapa cara yang boleh digunakan oleh anda untuk belajar tentang tren industri:

 1. Bacaan Artikel dan Laporan Industri: Membaca artikel, laporan, dan analisis industri dari sumber yang boleh dipercayai akan memberikan maklumat mengenai isu-isu semasa, inovasi, dan arah aliran industri.
 2. Menghadiri Seminar dan Webinar: Menghadiri seminar, webinar, dan acara industri lainnya adalah cara yang baik untuk mendapatkan wawasan dari pakar dalam bidang tersebut dan juga untuk menjalin rangkaian dengan profesional lain.
 3. Mengikuti Blog dan Forum: Blog dan forum industri sering menyajikan maklumat dan pandangan yang bernilai tentang perkembangan terkini dalam industri. Ini juga memberikan peluang untuk berinteraksi dan bertanya soalan kepada komuniti.
 4. Mengikuti Syarikat dan Pemimpin Industri di Media Sosial: Banyak syarikat dan pemimpin industri berkongsi maklumat mengenai produk baru, inisiatif, dan wawasan industri melalui platform media sosial seperti LinkedIn, Twitter, dan Facebook.
 5. Melanggan Buletin dan Jurnal: Melanggan buletin industri dan jurnal adalah cara yang baik untuk menerima maklumat terkini dan mendalam mengenai tren industri secara berkala.
 6. Pendidikan dan Latihan: Mengambil kursus, sijil, atau program pendidikan yang terkait dengan industri dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anda, dan juga membantu anda memahami perubahan dalam industri.
 7. Rangkaian Profesional: Berinteraksi dengan rakan sekerja, bekas rakan sekerja, dan orang lain dalam industri melalui rangkaian profesional dapat memberikan wawasan berharga mengenai tren dan peluang dalam industri.
 8. Menganalisis Data dan Statistik: Menggunakan data dan statistik industri dapat membantu anda memahami pola dan tren dalam industri, seperti pertumbuhan pasar, permintaan produk, dan inovasi.
 9. Mendapatkan Maklum Balas dari Mentor atau Pakar: Mendapatkan nasihat dan maklum balas dari mentor atau pakar dalam industri boleh membantu anda memahami tren dan cabaran dari perspektif yang berpengalaman.

Dengan memahami tren industri, anda dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai peluang kerjaya anda, dan juga mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk temuduga dan perbincangan dengan majikan tentang bagaimana anda dapat memberikan sumbangan yang berharga kepada syarikat dalam konteks industri tersebut.

Menghasilkan Resume Profesional

resume lettering text on black background
Photo by Anna Tarazevich on Pexels.com

Membina resume profesional adalah proses menyusun dan menyediakan dokumen yang merangkumi maklumat tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemahiran, dan pencapaian seseorang calon yang mencari pekerjaan. Resume ini bertujuan untuk menarik perhatian majikan dan menunjukkan bagaimana calon tersebut adalah pilihan yang sesuai untuk posisi yang dipohon. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam pembinaan resume profesional:

 1. Maklumat Peribadi: Sertakan nama penuh, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda. Pastikan maklumat ini mudah dilihat dan diakses.
 2. Ringkasan Profesional: Tulis satu atau dua ayat yang ringkas untuk memberi gambaran tentang latar belakang profesional anda dan apa yang anda bawa ke peranan tersebut.
 3. Pendidikan: Senaraikan kelayakan akademik anda, termasuk nama institusi, tahap pendidikan, dan tahun lulus. Jika baru lulus dan tiada banyak pengalaman kerja, boleh letakkan bahagian pendidikan di bahagian atas resume.
 4. Pengalaman Kerja: Senaraikan pengalaman kerja anda dengan fokus pada peranan yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Untuk setiap jawatan, sertakan nama syarikat, tarikh bekerja, dan tanggungjawab yang dijalankan.
 5. Kemahiran: Nyatakan kemahiran yang relevan dengan pekerjaan yang dipohon. Ini boleh termasuk kemahiran teknikal, bahasa, atau kemahiran lembut seperti kepimpinan dan komunikasi.
 6. Pencapaian dan Anugerah: Jika anda mempunyai pencapaian atau anugerah yang penting, sertakan dalam resume anda. Ini boleh termasuk projek yang berjaya, pengiktirafan dari majikan sebelumnya, atau anugerah industri.
 7. Rujukan: Walaupun tidak wajib, ada calon yang memilih untuk menyatakan bahawa rujukan boleh disediakan apabila diminta. Ini memberi majikan tahu bahawa anda mempunyai sokongan dari orang lain dalam industri anda.
 8. Format dan Reka Bentuk: Gunakan format yang kemas dan profesional. Pilih fon yang mudah dibaca dan pastikan ada ruang putih yang cukup untuk memudahkan pembacaan. Jangan menggunakan gambar atau elemen reka bentuk yang mengganggu.
 9. Penulisan dan Ejaan yang Betul: Pastikan resume anda bebas daripada kesalahan ejaan dan tatabahasa. Ini penting untuk menunjukkan profesionalisme dan perhatian kepada butiran.
 10. Penyesuaian Resume: Penyesuaikan resume anda berdasarkan peranan yang anda mohon adalah langkah yang baik. Ini termasuk menonjolkan pengalaman dan kemahiran yang paling relevan dengan keperluan kerja.

Ingatlah untuk menjaga resume anda pendek dan padat, biasanya tidak lebih dari dua halaman, dan fokus pada aspek-aspek yang membuat anda calon yang menarik untuk pekerjaan yang anda minati.

Format Resume

Format resume yang betul untuk mencari kerja bergantung kepada industri, pengalaman, dan keperluan majikan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa format resume yang umum digunakan:

 1. Format Kronologi (Chronological): Ini adalah format resume yang paling tradisional dan biasa. Dalam format ini, pengalaman kerja disenaraikan mengikut turutan masa, dengan pekerjaan terbaru di bahagian atas dan pekerjaan terdahulu di bawah. Format ini sesuai untuk mereka yang mempunyai rekod kerja yang konsisten dalam bidang tertentu.
 2. Format Fungsional (Functional): Format fungsional lebih menekankan pada kemahiran dan kelayakan daripada sejarah pekerjaan. Ini sesuai untuk mereka yang mungkin mempunyai jurang dalam sejarah pekerjaan mereka, sedang menukar bidang kerjaya, atau baru memasuki pasaran kerja.
 3. Format Gabungan (Combination): Format ini menggabungkan elemen dari format kronologi dan fungsional. Ia biasanya bermula dengan ringkasan kelayakan dan kemahiran, diikuti oleh sejarah pekerjaan dalam susunan kronologi. Ini sesuai untuk profesional berpengalaman yang ingin menunjukkan rangkaian kemahiran yang luas.
 4. Format Resume Kreatif: Sesetengah industri, terutamanya dalam bidang kreatif seperti reka bentuk grafik atau pemasaran, mungkin membenarkan penggunaan format resume yang lebih kreatif dengan elemen visual. Namun, ia harus digunakan dengan berhati-hati untuk memastikan ia tetap profesional.
 5. Format Resume Tersasarkan (Targeted): Resume jenis ini disesuaikan khusus untuk satu pekerjaan tertentu. Anda akan menyesuaikan bahagian pengalaman kerja, kemahiran, dan kelayakan anda agar sesuai dengan keperluan pekerjaan yang anda mohon.

Berikut adalah elemen umum yang harus dimasukkan dalam resume, terlepas dari format yang dipilih:

 • Maklumat peribadi (nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel)
 • Ringkasan profesional atau objektif kerjaya
 • Pendidikan
 • Pengalaman kerja
 • Kemahiran
 • Pencapaian (jika ada)
 • Rujukan (jika diminta atau relevan)

Akhir sekali, pastikan resume anda kemas, mudah dibaca, dan bebas dari kesilapan ejaan atau tatabahasa. Selalu baca dan fahami keperluan pekerjaan yang anda mohon dan sesuaikan resume anda supaya menonjolkan aspek-aspek yang paling relevan dengan pekerjaan tersebut.

Kandungan Resume

Dalam resume, terdapat beberapa elemen penting yang harus dimasukkan untuk memastikan bahawa anda menyajikan diri dengan cara yang profesional dan menarik bagi majikan. Berikut adalah elemen-elemen yang perlu ada dalam resume:

 1. Maklumat Peribadi: Sertakan nama penuh, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda. Ini memudahkan majikan untuk menghubungi anda.
 2. Ringkasan Profesional atau Objektif Kerjaya: Ini adalah satu atau dua ayat ringkas yang memberikan gambaran tentang latar belakang profesional anda dan tujuan kerjaya anda. Ini memberi majikan gambaran cepat tentang apa yang anda bawa ke peranan.
 3. Pendidikan: Senaraikan kelayakan akademik anda, termasuk nama institusi, tahap pendidikan, dan tahun lulus. Anda juga boleh menyertakan anugerah akademik atau pengiktirafan jika relevan.
 4. Pengalaman Kerja: Ini adalah bahagian penting resume yang menyenaraikan sejarah pekerjaan anda. Untuk setiap jawatan, sertakan nama syarikat, tarikh bekerja, dan tanggungjawab yang dijalankan. Mulakan dengan pengalaman terbaru dan bekerja mundur mengikut turutan kronologi.
 5. Kemahiran: Senaraikan kemahiran yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Ini boleh termasuk kemahiran teknikal, bahasa, atau kemahiran lembut seperti kepimpinan dan kemahiran komunikasi.
 6. Pencapaian dan Anugerah: Jika anda mempunyai pencapaian atau anugerah yang penting, seperti projek yang berjaya, pengiktirafan dari majikan sebelumnya, atau anugerah industri, sertakan dalam resume anda.
 7. Kegiatan Luar atau Keterlibatan Sukarela: Jika anda terlibat dalam kegiatan luar atau sukarela yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon, anda boleh menyertakannya sebagai bukti kepimpinan, komitmen, dan kemahiran lain yang anda peroleh melalui pengalaman ini.
 8. Rujukan: Walaupun tidak selalu diperlukan, ada calon yang memilih untuk menyatakan bahawa rujukan boleh disediakan apabila diminta. Ini memberi majikan tahu bahawa anda mempunyai sokongan dari orang lain dalam industri anda.
 9. Sijil dan Kursus Tambahan: Jika anda telah mengikuti kursus atau memperoleh sijil yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon, sertakan maklumat ini dalam bahagian tersendiri.

Ingatlah untuk menjaga resume anda pendek dan padat, dan fokus pada aspek-aspek yang paling relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Selain itu, pastikan resume anda bebas dari kesalahan ejaan dan tatabahasa.

Benda Penting Dalam Resume

Dalam resume, terdapat beberapa elemen penting yang harus dimasukkan untuk memastikan bahawa anda menyajikan diri dengan cara yang profesional dan menarik bagi majikan. Berikut adalah elemen-elemen yang perlu ada dalam resume:

 1. Maklumat Peribadi: Sertakan nama penuh, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda. Ini memudahkan majikan untuk menghubungi anda.
 2. Ringkasan Profesional atau Objektif Kerjaya: Ini adalah satu atau dua ayat ringkas yang memberikan gambaran tentang latar belakang profesional anda dan tujuan kerjaya anda. Ini memberi majikan gambaran cepat tentang apa yang anda bawa ke peranan.
 3. Pendidikan: Senaraikan kelayakan akademik anda, termasuk nama institusi, tahap pendidikan, dan tahun lulus. Anda juga boleh menyertakan anugerah akademik atau pengiktirafan jika relevan.
 4. Pengalaman Kerja: Ini adalah bahagian penting resume yang menyenaraikan sejarah pekerjaan anda. Untuk setiap jawatan, sertakan nama syarikat, tarikh bekerja, dan tanggungjawab yang dijalankan. Mulakan dengan pengalaman terbaru dan bekerja mundur mengikut turutan kronologi.
 5. Kemahiran: Senaraikan kemahiran yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Ini boleh termasuk kemahiran teknikal, bahasa, atau kemahiran lembut seperti kepimpinan dan kemahiran komunikasi.
 6. Pencapaian dan Anugerah: Jika anda mempunyai pencapaian atau anugerah yang penting, seperti projek yang berjaya, pengiktirafan dari majikan sebelumnya, atau anugerah industri, sertakan dalam resume anda.
 7. Kegiatan Luar atau Keterlibatan Sukarela: Jika anda terlibat dalam kegiatan luar atau sukarela yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon, anda boleh menyertakannya sebagai bukti kepimpinan, komitmen, dan kemahiran lain yang anda peroleh melalui pengalaman ini.
 8. Rujukan: Walaupun tidak selalu diperlukan, ada calon yang memilih untuk menyatakan bahawa rujukan boleh disediakan apabila diminta. Ini memberi majikan tahu bahawa anda mempunyai sokongan dari orang lain dalam industri anda.
 9. Sijil dan Kursus Tambahan: Jika anda telah mengikuti kursus atau memperoleh sijil yang relevan dengan pekerjaan yang anda mohon, sertakan maklumat ini dalam bahagian tersendiri.

Ingatlah untuk menjaga resume anda pendek dan padat, dan fokus pada aspek-aspek yang paling relevan dengan pekerjaan yang anda mohon. Selain itu, pastikan resume anda bebas dari kesalahan ejaan dan tatabahasa.

Resume Untuk Jawatan Yang Berbeza

Menyesuaikan resume untuk jawatan yang berbeza adalah langkah penting dalam proses permohonan kerja. Ini menunjukkan kepada majikan bahawa anda telah memberi perhatian khusus kepada keperluan spesifik jawatan tersebut dan menyorotkan bagaimana kelayakan dan pengalaman anda sesuai. Berikut adalah beberapa cara untuk menyesuaikan resume anda dengan jawatan yang berbeza:

 1. Fahami Deskripsi Kerja: Sebelum anda mula menyesuaikan resume anda, baca dan fahami deskripsi kerja dengan teliti. Catat kemahiran, tanggungjawab, dan kelayakan yang ditekankan.
 2. Ubah Ringkasan Profesional: Sesuaikan ringkasan profesional anda untuk menyatakan objektif kerjaya yang spesifik mengikut jawatan yang anda mohon. Pastikan ia menyorotkan bagaimana anda sesuai untuk peranan tersebut.
 3. Tumpuan pada Kemahiran Relevan: Dalam bahagian kemahiran, letakkan kemahiran yang paling relevan dengan jawatan di atas. Anda mungkin mempunyai pelbagai kemahiran, tetapi fokus pada yang paling penting untuk jawatan yang anda mohon.
 4. Sesuaikan Pengalaman Kerja: Bila menyenaraikan pengalaman kerja, sorotkan pencapaian dan tanggungjawab yang paling berkaitan dengan jawatan yang anda mohon. Anda boleh mengubah cara anda menggambarkan tanggungjawab anda untuk menekankan aspek-aspek yang paling relevan.
 5. Tambahkan Kelayakan Khusus: Jika jawatan memerlukan kelayakan khusus atau sijil, pastikan untuk menyertakannya dalam resume anda, bahkan jika ia kurang relevan untuk jawatan lain yang anda mohon.
 6. Gunakan Kata Kunci dari Deskripsi Kerja: Sesetengah majikan menggunakan sistem pemprosesan automatik untuk menyaring resume. Dengan menggunakan kata kunci dan frasa yang diambil dari deskripsi kerja, anda dapat meningkatkan peluang resume anda dilihat oleh mata manusia.
 7. Ubah Format jika Perlu: Dalam beberapa kes, mengubah format resume anda boleh membantu menyorotkan aspek tertentu dari kelayakan anda. Contohnya, jika anda menukar bidang kerjaya, format fungsional mungkin lebih sesuai daripada format kronologi.
 8. Tinjau dan Edit: Setelah anda menyesuaikan resume anda, baca semula untuk memastikan ia kemas, koheren, dan bebas dari kesalahan. Ini adalah langkah akhir tetapi penting dalam memastikan resume anda seprofesional mungkin.

Ingat bahawa menyesuaikan resume bukan berarti mengubah maklumat secara tidak benar tetapi lebih kepada menyorotkan aspek yang paling relevan dari latar belakang anda berdasarkan keperluan jawatan yang anda mohon.